افق های ریاضیات

معادلات دیفرانسیل جزیی، معادلات دیفرانسیل معمولی، ریاضی فیزیک، اجزاء متناهی، روش های بدون شبکه...

دکتر لیلا خاتمی (دختر رییس جمهور سابق)

+ نوشته شده در  یکشنبه 24 دی1391ساعت 18:21  توسط دکتر مهرزاد قربانی  |